اقتصادنیوز

تحلیل آخرین وزیر سپاه از عواقب تعطیلی برنامه موشکی ایران

جماران نوشت: محسن رفیق دوست گفت: این تصور باطل است که ما باید موشک هایمان را از بین ببریم. در آن صورت ممکن است حتی مملکت ما را اشغال کنند.

ادامه ...