خبر آنلاین

چطور شهید مطهری کتابخانه سلطنتی را از غارت انقلابیون خشمگین نجات داد؟

پس از پیروزی انقلاب برخی انقلابیون قصد داشتند کتابخانه سلطنتی را به آتش بکشند اما شهید مطهری با این باور که این نهاد یک میراث ملی است، مانع از آنها شد.

ادامه ...