اقتصادنیوز

جزئیات طرح جدید دولت برای خرید «متراژی» مسکن

مهر نوشت: یک مقام مسئول، از طراحی طرحی در حوزه مسکن خبر داد که بر مبنای آن، فرد متراژ مشخصی از مسکن را خریداری کرده و مابه التفاوت کیفیت آن از جمله طبقه و نور در زمان تحویل بپردازد.

ادامه ...