اخبار

کدام وزراء رفتنی شدند کدام وزراء ماندنی

آفتاب یزد- گروه سیاسی: دیگر تا 14 مردادماه چیزی نمانده. زمانی که ترکیب هیئت دولت پیشنهادی حسن روحانی مشخص خواهد شد. رئیس جمهور در میان همه دیدارهایش با جریان چپ یا راست، در میان سهم خواهی های گروه های…

ادامه ...