وبگردی

حریری در بازداشت خانگی سعودی هاست

نخست وزیر قانونی لبنان باید آزاد شود تا به کشور برگردد »حریری حتی یک کلمه از بیانیه استعفا را ننوشته بلکه سعودی ها این بیانیه را نوشته بودند »عربستان از اسرائیل خواسته به لبنان حمله کند »ایران در لبنان نفوذ دارد اما در مسائل لبنان…

ادامه ...