وبگردی

فرمان 9 گانه ضد فساد ربیعی به مدیران <شستا>

»از انتصاب اقوام، نزدیکان و خویشاوندان ذی‌نفوذان سیاسی، اقتصادی به سمت‌های مدیریتی پرهیز شود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در مقابل فشارهای بیرونی و تحمیل‌های…

ادامه ...