اخبار

بازی تازه عربستان در جهان عرب

علی ساجد کارشناس مسائل غرب آسیا بازه زمانی پرتنش و ملتهب پس از انقلاب‌های کشورهای عربی تا به امروز، منجر به شکل‌گیری فضای جدید و متفاوتی از مناسبات در مقایسه با دوره پیش از آن در…

ادامه ...