اخبار

تیترساز و تیتر زن جنگ هردو در یک میدان

این روزها، آسمان روابط ملت‌ها تیره شده است. هر روز که می‌گذرد یک قدم از مفاهمه دورتر می‌شویم. همه کشورها برای هم خط و نشان می‌کشند. گو در این زمین جا برای عده‌ای تنگ است لذا آرام ندارند. خصوصا خاورمیانه…

ادامه ...