وبگردی

« ابتکار» از تحولات پرشتاب منطقه همزمان با استعفای الحریری و راهبرد تهاجمی سعودی‌ها گزارش می‌دهد

سرعت خطرناک تغییرات در منطقه روزنامه ایندیپندنت گزارش داد: اکنون سعد الحریری به همراه تمام اعضای خانواده خود در عربستان به صورت گروگان به سر می‌بردمحمدرضا ستاریهمزمان با تصرف شهر بوکمال به عنوان آخرین…

ادامه ...