وبگردی

«داروک » کی می رسد باران؟

نیاز جدی فین تک ها به سرمایه گذارتب استارتاپ‌ها آنقدر زود همه‌گیر شد که اگر امروز کسی ایده‌ای داشته باشد و بتواند از طریق آن کار و کاسبی خود را راه بیندازد، نمی تواند بی گدار به آب بزند و بدون در نظر گرفتن…

ادامه ...