اخبار

روح سرگردان پلاسکو

زهرا داستانینزدیک به 2 ماه تا یک سالگی حادثه‌ تلخ پلاسکو باقی مانده، حادثه‌ای که تقریبا به غیر از حسرت از دست رفتگان، نارضایتی کاسبان، جای خالی یک ساختمان قدیمی که خاطره‌ها از آن به عنوان اولین آسمان‌خراش…

ادامه ...