اخبار

یک رژیم راستی‌آزمایی قدرتمند در ایران داریم

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ما اکنون در ایران یک رژیم راستی‌آزمایی قدرتمند داریم، بنا بر این می‌توانیم بگوییم که توافق هسته‌ای یک دستاورد قابل توجه برای راستی‌آزمایی است.یوکیا آمانو مدیرکل…

ادامه ...