خبر آنلاین

مردی برای اثبات پولداربودنش به یک زن مطلقه،زن عمویش را کشت و طلاهایش را دزدید

روزنامه خراسان نوشت: ساعت 6 بعدازظهر چهارشنبه گذشته، عروس جوان در حالی که جعبه شیرینی را در دست داشت به سوی منزل مادرشوهر پیرش حرکت کرد. او می خواست مادرشوهرش را در سالروز تولدش خوشحال کند .

ادامه ...