ارانیکو

اتحادیه اروپا: همه طرف ها به تعهدات برجامی خود عمل کنند

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد بر حفاظت از برجام تاکید کرد و از همه طرف ها خواست به تعهدات برجامی خود به طور کامل عمل کنند.

ادامه ...