خبرگزاری میزان

مناقشه‌ FATF/ مبارزه با پولشویی یا تحریم ویروسی ایران؟

طبق بند‌های ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند.

ادامه ...