پارس فوتبال

این دو بازیکن بدجوری چشم شفر را گرفتند ؛ آقای ستاره در صدر لیست شفر

در فصل اخیر در دوره علیرضا منصوریان عملکرد مهاجمان استقلال مورد انتقاد هواداران و پیشکسوتان قرار گرفت. از زمانی که وینفرد شفر سرمربی آلمانی هدایت استقلال را برعهده گرفته است سعی کرده است تفکرات و فلسفه خاص خود را به تیم منتقل کند و در این مدت کوتاه تا حدودی موفق بوده است. شفر برای...

ادامه ...