نیک صالحی

حمام غواص شرکت ملی نفت با گازوئیل و بنزین

حمام گازوئیل غواص شرکت ملی حمام گازوئیل , غواص شرکت ملی نفت که بعد از تعمیر خط لوله، با گازوئیل و بنزین خودش را می‌شوید تا نفت خام را از تنش پاک کند. حمام گازوئیل و بنزین غواص شرکت نفت شرکت ملی نفت ایران (به‌اختصار: NIOC) (به انگلیسی: National Iranian Oil Company) مسئول برنامه‌ریزی و مدیریت بر تولید،...

ادامه ...