سیمرغ

کار نکردن آیفون ایکس در هوای سرد

براساس اعلام کاربران گوشی آیفون ایکس, این گوشی در هوای خیلی سرد از کار می افتد و قابل استفاده نیست!

ادامه ...