نیک صالحی

ملانیا ترامپ بر روی دیوار بزرگ چین

ملانیا دیوار چین ملانیا دیوار چین , همسر رئیس جمهور آمریکا بعد از بازدید از باغ وحش پکن، از دیوار بزرگ چین دیدن کرد و حدود ۳۰ دقیقه بر روی آن قدم زد. ملانیا ترامپ بعد از اینکه همراه دونالد ترامپ به چین آمد، با وجود رفتن رئیس جمهور آمریکا به ویتنام، در چین ماند. بانوی اول آمریکا قرار...

ادامه ...