سیمرغ

کارتون روز: زشت ترین رفتار ممکن در مناطق زلزله زده!

در حاشیه رفتار زشت برخی از مردم و مدیران حاضر در مناطق زلزله زده، مسعود ماهینی در نیشخط منتشر کرد.

ادامه ...