شفقنا

وزیر خارجه قطر: آنچه برای ما روی داد، برای لبنان تکرار می‌شود

شفقنا- وزیر خارجه قطری تاکید کرد که آن چه برای کشورش روی داد به شیوه دیگری برای لبنان در حال تکرار است و به دلیل سبک رهبری بی پروا در منطقه نیز بحران ها از کنترل خارج می شوند.

ادامه ...