سیمرغ

کارتون روز: زلزله در انتظار تهران!

یک عضو سازمان نظام مهندسی: عمده برج‌های تهران روی گسل است که دیر یا زود فعال خواهد شد و فاجعه‌ای به…

ادامه ...