شفقنا

مدرنیته عربستانی! تصاویر عجیب الریاض از سوق الحله ریاض

شفقنا – نشریه الریاض عربستان اقدام به انتشار تصاویری غیر منتظره از سوق الحله ریاض با رویکرد ایجابی کرد که پرده ای دیگر از مدرنیته عربستانی را آشکار می سازد. برای این گزارش از عنوان «آهنگ زیبای زنان» استفاده شده و زنان برقع پوش در بازار موسیقی سوق الحله نمایش داده می شوند! مقایسه ...

ادامه ...