شفقنا

گره خوردگی تجارت و امنیت در منطقه خاورمیانه

شفقنا- گسترش مبادلات اقتصادی و بازرگانی در برخی نواحی جهان در دهه های اخیر سبب کاهش چالش های امنیتی پیش روی واحدهای ملی شده است. در خاورمیانه اما تجارت به گونه ای متفاوت با امنیت گره خورده است. به گزارش شفقنا به نقل از ایرنا، خاورمیانه در سال های گذشته یکی از اصلی ترین مقاصد […]

ادامه ...