شهرفردا

تدارک ۸۰ برنامه ویژه برای تبریز ۲۰۱۸

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز از تدارک ۸۰ برنامه ویژه برای تبریز ۲۰۱۸ خبر داد.

ادامه ...