دنیای اقتصاد

چالش‌های قیمتی در صنعت قیر

سه هفته پیش شورای رقابت پیرو شکایت‌های انجمن‌های صنفی تصمیم گرفت خرید مواد پایه برای تولیدکنندگان قیر را بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و از طرفی عرضه وکیوم‌باتوم مورد‌نیاز شرکت‌های قیرسازی نیز از کانال بورس کالا صورت بگیرد. بررسی‌های شورای رقابت در آن دوره حکایت از آن داشت...

ادامه ...