دنیای اقتصاد

آمار افت سرمایه‌گذاری ساختمانی

حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال گذشته،‌ 14 درصد کاهش پیدا کرد.به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق آمارهای بانک مرکزی، دومین سال پیاپی سقوط سرمایه‌گذاری در ساخت‌و‌سازهای کشور، برای سال 95 رقم خورد. پارسال در مجموع معادل 60 هزار و 200 میلیارد تومان در ساخت‌و‌سازهای مسکونی و غیرمسکونی...

ادامه ...