شفقنا

مردم قبول، دولت مردود!!

شفقنا- روزنامه شهروند در سرمقاله خود با عنوان مردم قبول، دولت مردود!! نوشت، در جریان زلزله سرپل‌ذهاب و غرب کشور، یک‌بار دیگر شاهد بیان گزاره‌هایی بودیم که آن را می‌توان گزاره‌های تبلیغاتی یا حتی عوامانه نامید که از برخی جهات می‌تواند اثرات مفیدی داشته باشد ولی اگر خوب دقت کنیم،...

ادامه ...