نوآوران

تصاویر/حضور گنده لات معروف تهران میان زلزله زدگان

تصویری از حضور امین آقا فرزانه و همراهنش در کرمانشاه که کمک های خود را به دست زلزله زدگان رساندند

ادامه ...