سیمرغ

ادعای جنجالی پزشک مشهور ایرانی: می شود بعد از مرگ آدم ها را زنده کرد!

دکتر سام پرنیا پزشک سرشناس ایرانی است که تحقیقات گسترده ای را درباره مرگ انسان انجام داده است.

ادامه ...