سیمرغ

کارتون روز: بفرمایید مرگ با طعم مسکن مهر

در حاشیه زلزله کرمانشاه و تخریب مسکن مهر، حسین محفوظی این کارتون را در نیشخط منتشرکرد.

ادامه ...