خبر آنلاین

از موسسات افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت چه خبر؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، اولویت بازپرداخت سپرده های افضل توس و وحدت، با سپرده گذارانی است که میزان مانده سپرده آنها حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال است.

ادامه ...