اخبار

گلایه مند از وضعیت دانشگاه

کیفیت تدریس، وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی، غذای دانشگاه‌ها، هزینه‌های زیاد و... از موضوعاتی است که سال‌های سال است که زمینه ساز انتقاد دانشجویان به سیستم آموزشی کشور شده است. این شرایط نه با آمدن و رفتن…

ادامه ...