اخبار

حریری: از استعفا صرف‌نظر کردم

جلسه کابینه لبنان برای اولین بار بعد از بحران استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه با حضور وی و میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان در کاخ بعبدا برگزار شد و کابینه با بیانیه‌ وزارتی در زمینه خویشتن‌داری…

ادامه ...