فرتاک نیوز

رانندگی جنون آمیزی که به مرگ یک زن جوان منجر شد + فیلم

راننده یک خودروی سواری با سرعت زیاد مشغول به عبور از یک خیابان بود که بدون توجه به حضور یک زن جوان در خیابان، به حرکت خود ادامه داد و او را زیر گرفت.

ادامه ...