خبر آنلاین

امیر حاتمی: به سوریه برای بازسازی کمک می‎کنیم

وزیر دفاع، بازسازی سوریه را ادامه راه مبارزه با تروریسم خواند و گفت: به صنعت دفاعی و ارتش سوریه برای بازسازی کمک می‎کنیم.

ادامه ...