ایران آرت

گزارش تصویری ایران آرت از جشن خانه موسیقی را ببینید

هجدهمین جشن خانه موسیقی، سه شنبه ۲۱ آذر با معرفی برگزیدگان شاخه های مختلف موسیقی با حضور محمدباقر نوبخت (سخنگوی دولت) و هنرمندان برگزار شد.

ادامه ...