پارس فوتبال

وحشیانه‌ترین خطاهای تاریخ فوتبال!!

ضربات، پرش و تکلهای خطرناک فوتبال را به ورزشی خطرناک تبدیل کرده است. از بینی های خونی تا همسترینگ کشیده شده و عضو شکسته شده نمونه ای از خطا ها و مصدومیت های ایجاد شده در طول بازی فوتبال بوده است. در این کلیپ خطاها و برخوردهای بسیار وحشتناک به سرو صورت بازیکنان فوتبال را مشاهده...

ادامه ...