خبرگزاری میزان

کنسرت گروه موسیقی شیلر

کنسرت گروه موسیقی آلمانی شیلر به سرپرستی کریستوفر ون دیلن در سالن وزارت کشور به اجرا درآمد.

ادامه ...