خبرگزاری پانا

پوشش ریسک های بزرگ

تهران (پانا) - برای 73 ریسک بزرگ در رشته‌های باربری، کشتی و هواپیما پوشش اتکایی و یا مجوز صدور بیمه نامه ارائه گردیده که مجموع سرمایه بیمه شده بالغ بر 7 هزار و 80 میلیارد تومان و 74 میلیون دلار و 976 میلیون یورو است.

ادامه ...