ایران آرت

ببینید: ‌جنگل عمودی آسیا آماده بهره‌برداری / 60 کیلوگرم اکسیژن برای فرار از آلودگی هوا

نخستین جنگل‌های عمودی در آسیا در کشور چین ساخته می‌شوند

ادامه ...