ایران آرت

گردنبند ملکه ایران بر گردن بازیگر خوش چهره نامزد اسکار

این گردنبند گرانبهای ساخت برند فشن بولگاری سال 2006 در آیین اهدای اسکار، بر گردن خانم بازیگر خوش چهره انگلیسی دیده شد

ادامه ...