شفقنا

عطوان: عصبانیت آمریکا از ایران ۳ دلیل دارد

شفقنا- عبدالباری عطوان نوشت: هدف اصلی اظهارات تحریک آمیز نماینده آمریکا در سازمان ملل علیه ایران در واقع رویگردان کردن افکار عمومی عربی و اسلامی از جنایت آمریکا در قدس اشغالی، جانبداری کامل از رژیم صهیونیستی و تحمیل پیشامد واقع شده با توسل به زور است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا،...

ادامه ...