نوآوران

مرگ دردناک دوهزار کوسه در ساحل بوشهر +عکس

استفاده از روش صید ممنوعه، سبب مرگ و تلف شدن بیش از ۲۰۰ قطعه بچه کوسه ماهی در ساحل جزیره شیف بوشهر شد.

ادامه ...