فرتاک نیوز

خروش مردم خرم آباد در اعتراض به هنجارشکنان + فیلم

مردم خرم آباد در واکنش به اغتشاش گران، به خیابان ها آمده و فریاد اعتراض سر دادند.

ادامه ...