فرتاک نیوز

آخرین جزییات از اغتششات شهر ایذه + فیلم

فرماندار شهر ایذه به تشریح وضعیت این شهر پس از آشوب های 2 روز گذشته پرداخت.

ادامه ...