فرتاک نیوز

گاف مدیر کانال ضد انقلاب آمدنیوز که آخر فیلم را حذف نکرد + فیلم

کانال ضد انقلاب فیلمی را از مخالفت مردم با نظام منتشر کرده است که در انتهای آن، مرد معترض می‌گوید "من نوکر نظام هم هستم".

ادامه ...