خبر آنلاین

تصاویر | رژه سال نو انگلیسی‌ها در لندن

حدود ۵۰۰ هزار تماشاگر برای دیدن مراسم رژه سال نوی میلادی در لندن دور هم جمع شدند تا هنرنمایی حدود ۱۰ هزار اجراکننده را در نخستین روز سال ۲۰۱٨ میلادی تماشا کنند.

ادامه ...