شفقنا

مجلس اعلای اسلامی عراق: ملت ایران توطئه‌های آمریکایی صهیونیستی را خنثی خواهد کرد

شفقنا- مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن تاکید بر توانایی ملت ایران در رویارویی و خنثی سازی توطئه های آمریکایی صهیونیستی، ملت های منطقه را از روش های «جنگ نرم» ناشی از استثمار تظاهرات برحذر ساخت.

ادامه ...