فرتاک نیوز

از خیال بافی تا دروغ‌های شاخ‌دار در شبکه های بیگانه/ سپاه شهر ایذه را از راه دریا پس گرفت! + فیلم

رسانه های بیگانه با انتشار اخبار دروغین، به اعتبار شبکه های خود پایان دادند و بار دیگر دشمنی خود با ملت ایران را آشکار کردند.

ادامه ...